Mitolojik Üçlemeler

 

Üç kadın: Üç erkek: İki kadın bir erkek: İki erkek bir kadın:
Uksáhkká-Juksáhkká-Sáhráhkká (Sami) Anu-Enlil-Ea (Sümer) Tinia-Uni-Menrva (Etrüsk) İsis-Horus-Osiris (Mısır)
Al-Lat-Al-Uzza-Manat (Kuzey Arabistan) Brahma-Vishnu-Shiva (Hint) Jupiter-Minerva-Juno (Roma) Ptah-Sekhmet-Nefertem (Mısır)
Laima-Kārta-Dēkla (Letonya) Mitra-Indra-Varuna (Vedik, Aryen) Nimrod-Semiramis-Tammuz (Babil, Akad)
Urðr-Verðandi-Skuld (Eski Nors) Odin-Vili-Ve (Eski Nors) Sin-Şamaş-İştar (Akad)
Ériu-Banba-Fódla (Kelt) Teutates-Taranis-Esus (Kelt) Odin-Thor-Frey (Eski Nors)
Macha-Morrígan-Badb (Kelt) Bitol-Alom-Qaholom (Maya) Zeus-Athena-Apollo (Yunan)
Qudshu-Astarte-Anat (Mısır) Mitrassil-Indar-Uruwanassil (Mitanni) Zeus-Hera-Dionysus (Yunan)
Hecate-Artemis-Selene (Yunan) Potrimpo-Peckols-Perkūnas (Prusya)
Clotho-Lachesis-Atropos (Yunan) Zeus-Poseidon-Hades (Yunan)
Aglaea-Euphrosyne-Thalia (Yunan) Jupiter-Neptune-Pluto (Roma)
Alecto-Megaera-Tisiphone (Yunan) Jupiter-Mars-Quirinus (Roma)
Eunomia-Dikē-Eirene (Yunan)
Stheno-Euryale-Medusa (Yunan)
Deino-Enyo-Pemphredo (Yunan)
Aoidē-Meletē-Mnēmē (Yunan)
Trivia-Diana-Luna (Roma)
Nona-Decima-Morta (Roma)

Üçleme Çeşitleri

Ölüm doğum yeniden doğum ve benzeri nedenlerle içsel olarak birbirine bağlı olan üç varlık.

Üçün içindeki bir ya da birin içindeki üç. Üçlü görünümle ortaya çıkan.

Vücudun üç parçası olarak bir araya geldiğinde üçü oluşturan.

Aynı doğal özelliklere sahip üçlü.

Üçlü birlik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page