Kitaptaki Mitolojik Karakterler

Altıncı Engel’de birçok mitolojik karakterin adı geçiyor. Karakterler altı ana başlık altında toplanabilir. Yer altı tanrıları,yer altı tanrıçaları, aşk tanrıçaları, koruyucu tanrıçalar, dişi ifritler ve üç biçimli tanrılar / tanrıçalar. Üç biçimli tanrıçaları “Mitolojik Üçlemeler” başlığı altında bulabilirsiniz. Diğer başlıkları bu bölümde ele alıyoruz.

Mitoloji söz konusu olduğunda, klasik bakış açısı, aynı tanrılara / tanrıçalara değişik toplumlarda değişik isimlerle tapınıldığını söyler.Özellikle  Avrupa, Batı Asya ve Orta doğu mitolojileri bu anlamda geçişkenliğe sahiptir. Altıncı Engel’in bakış açısı bu değil. Tanrı / tanrıça tapınımlarının yer değiştirdiğini, aynı tanrılara / tanrıçalara değişik coğrafyalarda başka başka adlarla tapıldığı savını tekrar etmiyor. Ağaç mitosunu takip ediyor. Birbirine benzer görünen her tanrının / tanrıçanın aynı ağacın meyvesi olduğunu söylüyor.

Tanrılar

Tanrıçalar

Yer Altı Tanrıları

 • Erlik: Türk mitolojisinin yer altı tanrısı.
 • Nergal: Sümer yer altı tanrısı.
 • Anubis: Mısır yer altı tanrısı.
 • Surtr: İskandinav yer altı tanrısı.

Yer altı Tanrıçaları

 • Ereşkigal: Sümer yer altı tanrıçası. İsmi yer altının kraliçesi anlamına gelir.
 • Allat: Ereşkigal’in semitik formu.
 • Ammit: Mısır yer altı tanrıçası.
 • Arsay: Kenan yer altı tanrıçası.
 • Persephone: Yunan yer altı tanrıçası.
 • Alpanu: Etrüsk yer altı tanrıçası.
 • Hel: Nors mitolojisinin yer altı tanrıçası.
 • Prosperina: Kadim Roma’nın yer altı tanrıçası. Persephone’nin Roma’daki hali.
 • Sanna: Arktik bölgenin yer altı tanrıçası. Yaratılışta yer altını nasıl yönettiği anlatılır.

Aşk Tanrıçaları

 • Ishar: Akad tanrıçası.
 • Astarte: Sami tanrıçası.
 • Hathor: Mısır tanrıçası.
 • Afrodit: Yunan tanrıçası.
 • Venüs: Roma tanrıçası.
 • Bridgit: Kelt tanrıçası.
 • El-Uzza: Arap tanrıçası.
 • Semiramis: Karatacalıların ve Ortadoğu’nun tanrısı, Baal’in karısı.
 • Alpanu: Etrüsk tanrıçası.
 • Turan: Etrüsk tanrıçası.
 • Rati: Hint tanrıçası.
 • Xochiquetzal: Aztek tanrıçası.

Koruyucu Tanrıçalar

 • Mylitta: Asur doğum tanrıçası.
 • Belet-Ili: Sümer doğum tanrıçası.
 • Eileithyia: Yunan doğum tanrıçası.
 • Llithya: Yunan doğum tanrıçası.
 • Umay: Türk doğum tanrıçası.

Dişi İfritler

 • Lilith: Sümer mitolojisinde dişi ifrit. Diğer tüm ifritlerin Lilith’in soyundan geldiğine inanılır.
 • Ekhidna: Yunan mitolojisinde yarı insan yarı yılan olan kadın.
 • Lamia: Yunan mitolojisinde çocukları yediğine inanılan dişi iblis.
 • Lamashtu: Sümer, Akad mitolojisindeki dişi iblis.
 • Albastı: Türk halk inançlarında hamile ve lohusa kadınlara, çocuklara musallat olduğuna inanılan dişi yaratık.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page