Asherah

Asherah, bir diğer adıyla Aşera gerek Havva, gerekse mitolojik ağaç bağlantısı nedeniyle Altıncı Engel’deki yaratılış kurgusunun içinde yer buluyor. Aşera Asherah’ın İbrani dilindeki adıdır ve ilginçtir ki kelime Musa’ya verilen “onların aşerlerini balta ile keseceksiniz” emrindeki haliyle “gerçek bir ağacı ifade” ediyor gibi gözükmektedir. (Cengiz Batuk, Mevlüde Köroğlu, Bir Yahudi Tanrıçası olarak Aşera, S.25) Tanah’taki bir başka metin;

Aşera’nın canlı bir ağaç veya ahşap bir direk olduğunun kesin kanıtıdır.

Cengiz Batuk, Mevlüde Köroğlu, Bir Yahudi Tanrıçası olarak Aşera, S 29

Asherah ağaç ve yılanla sembolize edilir. Bedenin üstü kadın altı parlayan bir ağaç gövdesi şeklindedir.

The clay figurines of her from the all over Palestine and from periods of Israelite occupation show her as a nude woman holding her breasts, below which her figure becomes a pillar with a flaring base like a tree-trunk.

Tim Callahan, Secret Origins of the Bible, S. 307.

Havva ve Asherah ilişkisinine gelince, bunu anlatan orijinal metin şöyle:

It seems readily evident that Eve was at one time a goddess in her own right or at least an aspect of either Astarte or Asherah.

Tim Callahan, Secret Origins of the Bible, S. 54.

Bu metnin geri kalan kısmındaki kurgu hayli ilginç. Yahweh ve Hawwah’ın beraberce ha-adam’ı yani Adapa’yı yarattığı söyleniyor. Yahweh ve Hawwah birlikteliği;

Gazze’de Akabe körfezine giden ticaret yoluna yakın, Kasdeş Barnea’nın yaklaşık elli km güneyinde” olan Kuntillet Ajrud’da bulunan yazıtlar tarafından da desteklenmektedir. I. yazıtta ‘seni Samarya’nın Yahvesi ve onun Aşera’sı adına kutsuyorum” (S 56) II. yazıtta ise ‘seni Teman’ın Yahvesi ve onun Aşera’sı adına kutsuyorum’ ifadesi yer almaktadır.

Cengiz Batuk, Mevlüde Köroğlu, Bir Yahudi Tanrıçası olarak Aşera, S 32 – S 33.

 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için ağağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz:

Cengiz Batuk, Mevlüde Köroğlu - Bir Yahudi Tanrıçası Olarak Aşera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page